Zubný implantát - čo to je ?

Zubné implantáty sú valce z čistého titanu so špeciálne upraveným a aktivovaným povrchom. Sú vložené /implantované/ do vašej kosti a plnia úlohu, akú predtým plnil váš zubný koreň. Zrastajú sa s kosťou procesom OSSEOINTEGRÁCIE a za pár mesiacov sa stávajú súčasťou vášho žuvacieho aparátu.

Sú implantáty bezpečné a ako dlho vydržia ?

So zubnými implantátmi má medicína už viac ako 30 ročné skúsenosti, a podľa väčšiny odborných štúdii vykazujú úspešnosť vyššiu ako 90%. Implantáty sa stávajú jedným z najviac používaných riešení, s ľahko predpovedateľným výsledkom, a možnosťou doživotného trvania.

Sú implantáty vhodné aj pre mňa ?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné spraviť RTG vyšetrenie, a spolu s lekárom zhodnotiť, či máte dostatočné množstvo a kvalitu kosti. Diagnózy ako diabetes, vyšší krvný tlak, ochorenia srdca a niektoré ďaľšie systémové ochorenia m ániť zrasteniu kosti a implantátu, a nie sú teda vhodné pre daný typ terapie. Napriek tomu je u väčšiny ľudí implantácia možná a vhodná.

Je implantácia náročná a bolestivá ?

Osadenie implantátu je malá operácia, o niečo málo zložitejšia ako trhanie zubu. Väčšina implantácii sa vykonáva v lokálnej anestéze na kresle stomatológa, v semi sterilnom prostredí. Bolesti sa preto obávať nemusíte. Dva-tri dni po operácii môžete cítit miernu bolestivosť súvisiacu väčšinou so stehmi, v prípade náročnejšieho a zložitejšieho postupu mierny opuch. Zvyčajne však môžete na druhý deň opäť normálne fungovať.

Nemám radšej ešte počkať ?

Implantáty je možné osadiť vo veku 18 rokov, ako aj vo veku 70 rokov. Alveolárny výbežok, ak je bez zubu, má tendenciu k zúženiu a k zníženiu. Čím dlhšie daná situácia trvá, tým obtiažnejšie je jej riešenie v neskoršom období. Platí všeobecné pravidlo, že najlepšie výsledky sa dosahujú čo najskôr po strate vášho zubu !

Ako prebieha implantácia a liečba ?

Implanologická liečba je komplexná medicínska terapia a nie každý zubár a zubný technik je školený pre dané zákroky. Skladá sa z dvoch rozdielnych častí :

  • Implantologickej - Zubný implantát sa chirurgicky osadí do kosti v želanej lokalite, nechá sa vhojiť buď s provizórnou korunkou, alebo bez nej, v závislosti od kvality a sily jeho prvotného usadenia.
  • Protetickej - Po oseointegrácii implantátu sa odtlačkami a v laboratóriu zhotoví špeciálna nadstavba na implantát /tzv. abutment/ ,na ktorý sa aj upevní, a potom zhotoví definitívna kovokeramická, zirkonkeramická korunka, alebo mostík.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?Spýtajte sa.

[contact-form-7 id="229" title="Otázky a odpovede (nenašiel som odpoveď na svoju otázku)"]

Napíšte námSme tu pre vás, radi Vám odpovieme

[contact-form-7 id="224" title="Kontakt"]